Õpilasele

Õpilasesindus

Tallinna Polütehnikumi õpilased moodustavad ühise õpilaskonna.


Tallinna Polütehnikumi õpilaskonnal on oma põhikiri, milles sätestatakse õpilaskonna esindus- ja täitevorganite moodustamise kord, nende õigused, kohustused ja vastutus ning töökord.

Õpilaskonna põhikiri on vastu võetud Tallinna Polütehnikumi õpilasesinduse üldkoosolekul 01.11.2017.a. ja kinnitatud kooli nõukogu poolt 09.11.2017.a.

Tallinna Polütehnikumi õpilasesinduse põhikiri.

Tallinna Polütehnikumi õpilasesinduse juhatus: esinaine, aseesimees, teabejuht, kultuuritoimkonna juht, tehnikatoimkonna juht, sporditoimkonna juht ning õigus- ja sotsiaaltoimkonna juht.

Õpilasesinduse ja -aktiivi iganädalased koosolekud toimuvad kolmapäeviti, ruumis B106. 

Õpilasesinduse tegemised veebis:

Instagramm: tpt_oe

FB: TPT Õpilasesindus

 

Lisainfot õpilasesinduse tegevuse kohta saab huvijuhilt (Kaisa Liimets): ruum B116, tel 610 3635 või meiliaadressilt koolistoimub@tptlive.ee

Tallinna Polütehnikumi õpilaskonnal on oma põhikiri, milles sätestatakse õpilaskonna esindus- ja täitevorganite moodustamise kord, nende õigused, kohustused ja vastutus ning töökord.

Õpilaskonna põhikiri on vastu võetud Tallinna Polütehnikumi õpilasesinduse üldkoosolekul 01.11.2017.a. ja kinnitatud kooli nõukogu poolt 09.11.2017.a.

Tallinna Polütehnikumi õpilasesinduse põhikiri.

Tallinna Polütehnikumi õpilasesinduse juhatus: esinaine, aseesimees, teabejuht, kultuuritoimkonna juht, tehnikatoimkonna juht, sporditoimkonna juht ning õigus- ja sotsiaaltoimkonna juht.

Õpilasesinduse ja -aktiivi iganädalased koosolekud toimuvad kolmapäeviti, ruumis B106. 

Õpilasesinduse tegemised veebis:


Instagramm: tpt_oe

FB: TPT Õpilasesindus

 

Lisainfot õpilasesinduse tegevuse kohta saab huvijuhilt (Kaisa Liimets): ruum B116, tel 610 3635 või meiliaadressilt koolistoimub@tptlive.ee