Meie koolist

Põhiväärtused

Tallinna Polütehnikum on edumeelne ja avatud, kaasaegse töö- ja õpikeskkonnaga inseneeria- ja tehnikaharidust väärtustav ja arendav kutseõppekeskus Eestis.


Elame muutuste ajastul ning nii ühiskonda kui kooli on ees ootamas uued väljakutsed. Kool peab aja ja arengutega sammu, on kaasav, avatud ja uuemeelne, väärtustades ja austades seejuures ka tehnilise mõtteviisi põhialuseid ning traditsioone.

Missioon

Kaasaegse rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise keskastme tehnikahariduse võimaldamine läbi omandatud teadmiste ja oskuste, laia silmaringi ning valmisoleku elukestvaks õppeks.

Meie põhiväärtused

Järjepidevus – ajakohane tehnikaharidus läbi põlvkondade;
Innovaatilisus – avatus kõigele uuele ja progressiivsele;
Kvaliteet – õppimisel, õpetamisel, majandamisel, eestvedamisel;
Hoolivus – üksteisest, keskkonnast ja kõigest meie ümber;
Efektiivsus – otstarbekus, säästlikkus ja eesmärgistatus;
Professionaalsus – protsessis ja tulemuses;
Konkurentsivõimelisus – elukestva õpi- ning töövõime kujundaja.

Edutegurid

Võtmetähtsusega igakülgne koostöö kooli kõikide huvigruppidega:

  • õpilased, õpetajad ja töötajad;
  • kooli pidaja (HTM), kooli nõunike kogu;
  • eriala- ja kutseliidud, tööandjad ja koostööpartnerid (HARNO, Kutsekoda)
  • teised õppeasutused (üldharidus- ja kutsekoolid, kõrg- ja ülikoolid, erakoolid);
  • lapsevanemad ja vilistlased.

Tunnuslause: Me usume õppimisse!

Elame muutuste ajastul ning nii ühiskonda kui kooli on ees ootamas uued väljakutsed. Kool peab aja ja arengutega sammu, on kaasav, avatud ja uuemeelne, väärtustades ja austades seejuures ka tehnilise mõtteviisi põhialuseid ning traditsioone.

Missioon

Kaasaegse rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise keskastme tehnikahariduse võimaldamine läbi omandatud teadmiste ja oskuste, laia silmaringi ning valmisoleku elukestvaks õppeks.

Meie põhiväärtused

Järjepidevus – ajakohane tehnikaharidus läbi põlvkondade;
Innovaatilisus – avatus kõigele uuele ja progressiivsele;
Kvaliteet – õppimisel, õpetamisel, majandamisel, eestvedamisel;
Hoolivus – üksteisest, keskkonnast ja kõigest meie ümber;
Efektiivsus – otstarbekus, säästlikkus ja eesmärgistatus;
Professionaalsus – protsessis ja tulemuses;
Konkurentsivõimelisus – elukestva õpi- ning töövõime kujundaja.

Edutegurid

Võtmetähtsusega igakülgne koostöö kooli kõikide huvigruppidega:

  • õpilased, õpetajad ja töötajad;
  • kooli pidaja (HTM), kooli nõunike kogu;
  • eriala- ja kutseliidud, tööandjad ja koostööpartnerid (HARNO, Kutsekoda)
  • teised õppeasutused (üldharidus- ja kutsekoolid, kõrg- ja ülikoolid, erakoolid);
  • lapsevanemad ja vilistlased.

Tunnuslause: Me usume õppimisse!