Meie koolist

Kooli nõunike kogu

Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja kooli pidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel.


Tallinna Polütehnikumi nõunike kogu on moodustatud Haridus- ja teadusministri 18. septembri 2020.a. käskkirjaga nr. 1.1-2/20/224. Nõunike kogu volitused kehtivad viis aastat.

Tallinna Polütehnikumi nõunike kogu liikmed on:

Esimees:
Karin Andre – Eesti Töötukassa esindaja (nõunike kogu esimees)
Aseesimees:
Katre Savi – Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu esindaja (nõunike kogu aseesimees)

Liikmed:
Madis Annus – Tallinna Linnavalitsuse esindaja
Jüri Jõema – Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja
Arno Kolk – Eesti Elektroonikatööstuse Liidu esindaja
Krister Peetmaa – Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu esindaja
Aulika Riisenberg - Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja
Ants Sild – Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja
Liis Treimann – Eesti Meediaettevõtete Liidu esindaja

Vaata ka:

Kutseõppeasutuse seadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122022049

Tallinna Polütehnikumi põhimäärus:
www.riigiteataja.ee/akt/116082019008

Tallinna Polütehnikumi nõunike kogu on moodustatud Haridus- ja teadusministri 18. septembri 2020.a. käskkirjaga nr. 1.1-2/20/224. Nõunike kogu volitused kehtivad viis aastat.

Tallinna Polütehnikumi nõunike kogu liikmed on:

Esimees:
Karin Andre – Eesti Töötukassa esindaja (nõunike kogu esimees)
Aseesimees:
Katre Savi – Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu esindaja (nõunike kogu aseesimees)

Liikmed:
Madis Annus – Tallinna Linnavalitsuse esindaja
Jüri Jõema – Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja
Arno Kolk – Eesti Elektroonikatööstuse Liidu esindaja
Krister Peetmaa – Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu esindaja
Aulika Riisenberg - Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja
Ants Sild – Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja
Liis Treimann – Eesti Meediaettevõtete Liidu esindaja


Vaata ka:

Kutseõppeasutuse seadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122022049

Tallinna Polütehnikumi põhimäärus:
www.riigiteataja.ee/akt/116082019008