Õpilasele

Õpilaspilet

Õpilaspilet on kooli kutseõppe tasemeõppes õppiva õpilase õppimist tõendav dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Tallinna Polütehnikumis.


Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks isikut tõendavate dokumentide seaduses kehtestatud tingimustel.

Tallinna Polütehnikumi õpilaspiletite elektrooniline kiip vastab RFID tehnoloogiat toetavale standardile. Õpilaspiletit saab kasutada Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis, kooli sööklas ja raamatukogus.

Ühissõidukis tasuta sõidu õigusega isikutel (nt Tallinnasse sissekirjutatutel) tuleb kaardi kasutamiseks õpilaspilet iseseisvalt www.pilet.ee keskkonnas registreerida.

Kooli õpilaspilet kuulub koolile ning ta on väljastatud konkreetsele õpilasele kasutamiseks. Kaardi edastamine kolmandatele isikutele on keelatud.

Statsionaarses õppevormis õppivatele õpilastele väljastatakse õpilaspilet hiljemalt 2 nädala jooksul pärast õpilase kandmist kooli õpilaste nimekirja (eraldi avaldust esitada ei ole vaja).

Mittestatsionaarses õppevormis õppivatele õpilastele väljastatakse õpilaspilet hiljemalt 2 nädala jooksul pärast õpilase poolse vastava sooviavalduse esitamist.

Õpilase andmete muutumisel või õpilaspileti riknemisel või kaotamisel on võimalik taotleda uus õpilaspilet.

Õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise kord:

Vaata ka: 

Haridus- ja Teadusministri 28.08.2013.a. määrus nr. 26 "Nõuded kutseõppeasutuse õpilaspiletile ja selle väljaandmise kord": https://www.riigiteataja.ee/akt/129082013019

 

Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks isikut tõendavate dokumentide seaduses kehtestatud tingimustel.

Tallinna Polütehnikumi õpilaspiletite elektrooniline kiip vastab RFID tehnoloogiat toetavale standardile. Õpilaspiletit saab kasutada Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis, kooli sööklas ja raamatukogus.

Ühissõidukis tasuta sõidu õigusega isikutel (nt Tallinnasse sissekirjutatutel) tuleb kaardi kasutamiseks õpilaspilet iseseisvalt www.pilet.ee keskkonnas registreerida.

Kooli õpilaspilet kuulub koolile ning ta on väljastatud konkreetsele õpilasele kasutamiseks. Kaardi edastamine kolmandatele isikutele on keelatud.

Statsionaarses õppevormis õppivatele õpilastele väljastatakse õpilaspilet hiljemalt 2 nädala jooksul pärast õpilase kandmist kooli õpilaste nimekirja (eraldi avaldust esitada ei ole vaja).

Mittestatsionaarses õppevormis õppivatele õpilastele väljastatakse õpilaspilet hiljemalt 2 nädala jooksul pärast õpilase poolse vastava sooviavalduse esitamist.

Õpilase andmete muutumisel või õpilaspileti riknemisel või kaotamisel on võimalik taotleda uus õpilaspilet.

Õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise kord:

Vaata ka: 

Haridus- ja Teadusministri 28.08.2013.a. määrus nr. 26 "Nõuded kutseõppeasutuse õpilaspiletile ja selle väljaandmise kord": https://www.riigiteataja.ee/akt/129082013019