Õpilasele

Tasuta tarkvara


Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching võimaldab kasutada Microsofti tarkvara õppimise, õpetamise ja teadustöö eesmärkidel.

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching programmiga seotud lisaküsimuste ja probleemide korral palume pöörduda andres.ojalill@tptlive.ee

Microsoft Office 365 haridusasutustele 

Microsoft Office 365 haridusasutustele võimaldab akadeemilistel organisatsioonidel pakkuda enda liikmetele juba tuttava Microsoft Office online versiooni koos uue põlvkonna side- ja rühmatöövahenditega.

Pakume enda töötajatele, õpetajatele ja õpilastele tasuta e-posti, saite, dokumentide redigeerimist ja salvestamist veebis, kiirsõnumsidet ning veebikonverentskõnesid.

Tallinna Polütehnikumi Office 365 teenuse kasutamiseks tuleb pöörduda veebiaadressile mail.tptlive.ee ning sisse logida kooli poolt jagatud e-posti aadressiga.

GitHub Student Developer Pack

Tallinna Polütehnikum on GitHub Campus partnerkool. Meie kooli õpilastel ja õpetajtel on võimalik kasutada kõiki GitHub Campus student developer pack teenuseid.

GitHub Student Developer Pack. The best developer tools, free for students. Get your GitHub Student Developer Pack now.
https://education.github.com/pack

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching võimaldab kasutada Microsofti tarkvara õppimise, õpetamise ja teadustöö eesmärkidel.

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching programmiga seotud lisaküsimuste ja probleemide korral palume pöörduda andres.ojalill@tptlive.ee

Microsoft Office 365 haridusasutustele 

Microsoft Office 365 haridusasutustele võimaldab akadeemilistel organisatsioonidel pakkuda enda liikmetele juba tuttava Microsoft Office online versiooni koos uue põlvkonna side- ja rühmatöövahenditega.

Pakume enda töötajatele, õpetajatele ja õpilastele tasuta e-posti, saite, dokumentide redigeerimist ja salvestamist veebis, kiirsõnumsidet ning veebikonverentskõnesid.

Tallinna Polütehnikumi Office 365 teenuse kasutamiseks tuleb pöörduda veebiaadressile mail.tptlive.ee ning sisse logida kooli poolt jagatud e-posti aadressiga.

GitHub Student Developer Pack

Tallinna Polütehnikum on GitHub Campus partnerkool. Meie kooli õpilastel ja õpetajtel on võimalik kasutada kõiki GitHub Campus student developer pack teenuseid.

GitHub Student Developer Pack. The best developer tools, free for students. Get your GitHub Student Developer Pack now.
https://education.github.com/pack